چگونه از برنامه تمرین سنگنوردی گزارش ارائه دهیم – اریک جی هورست

eric-j-horst-rock-climbing-practice

یکی از اصول حرفه ای بودن در هر ورزشی داشتن تمرین بر اساس برنامه منظم است. ارایه گزارش از هر برنامه تمرین سنگنوردی در بلند مدت ما را با روند پیشرفت، ضعف ها و نقاط قوت هر برنامه آشنا می کند.

بیشتر بخوانید
18
اشتراک‌گذاری

تکنیک های بنیادین سنگنوردی (تکنیک سنگنوردی خلاقیت در حرکات پا)

climbing-techniques-creativity-in-the-foot_

تکنیک های بنیادین سنگنوردی مجموعه ای 8 قسمتی است؛ به قلم اریک جی.هورست از فعال ترین نویسندگان حوزه ی سنگنوردی. تکنیک بنیادین شماره 8: خلاقیت در حرکات پا

بیشتر بخوانید
4
اشتراک‌گذاری

تکنیک های بنیادین سنگنوردی (تکنیک سنگنوردی توئیست لاک و بک استپ)

climbing-techniques-backsrep-twist-lock1

تکنیک های بنیادین سنگنوردی مجموعه ای است هشت قسمتی؛ به قلم اریک جی.هورست از فعال ترین نویسندگان حوزه ی سنگنوردی. تکنیک سنگنوردی بنیادین شماره 7: توئیست لاک (Twist Lock) و بک استپ (Backstep). دو تکنیک مهم در شیب منفی.

بیشتر بخوانید
5
اشتراک‌گذاری