مسیرخوانی و استراتژی صعود در سنگنوردی

Strategy rock climbing route

من اگر 8 ساعت برای خرد کردن درختی وقت داشتم 6 ساعت آن را صرف تیز کردن تبرم می کردم. این جمله معروف «آبراهام لینکلن» به عنوان کسی که به تاریخ برده داری آمریکا پایان داده است را اگر در بخش مسیرخوانی و استراتژی صعود در ورزش سنگنوردی و صعودهای ورزشی به کار ببریم قطعا موفقیتی فراتر از انتظار کسب خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید
12
اشتراک‌گذاری

تاپ مسیر

top-track-climbing

تاپ مسیر را تماشا کنید و گیره های مسیر را بشناسید. اما این برای مسیرخوانی و تاپ مسیر کافی نیست.

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری