سنگنوردی با طعم اورست

rock climbing Everest5

جمعه 18 فروردین سنگنوردی با طعم اورست بود. چرا که برای بدرقه هیمالیانورد جواد نوروزی برنامه را به دو بخش تقسیم کردیم.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری

تمرین سنگنوردی از جنس دیدن

وقتی دستت آسیب ببیند و کتون سلوشن ذوق عکاسی را زنده کند...

جمعه 6 اسفند علارقم آسیب دستم تصمیمم بر این شد تا در تمرین سنگنوردی کنار دوستان باشم. قطعا با دیدن نیز می توان آموخت. تمرکزم بر روی صعود انفرادی هم طنابم بود.

بیشتر بخوانید
17
اشتراک‌گذاری

تمرین سنگ نوردی در کلاهک کفترخون اخلمد

climbing akhlamad 22bahman 8

در روزهای برفی در دل تمرین سنگ نوردی در کلاهک کفترخون اخلمد بهترین زمان برنامه ریزی برای برنامه های شاخص مثل صعود دیواره ی علم کوه یا مسیر پیتون هست؛ نه در خانه و کنار گرمای بخاری. سنگ نوردی – کلاهک کفترخون اخلمد 22 بهمن با برنامه ریزی قبلی با مربی بزرگوار جناب مهدیزاده و استاد علی کاووسی به سمت اخلمد حرکت کردیم. هوای بوی بارش برف داشت. این نوید…

بیشتر بخوانید
4
اشتراک‌گذاری