آشیما شیرایشی، جوان ترین سنگنورد جهان

the-youngest-climber

آشیما شیرایشی، جوان ترین سنگنورد جهان در حال حاضر دختری 15 ساله است از

بیشتر بخوانید
4
اشتراک‌گذاری

آشیما شیرایشی؛ اولین 8C/V15 بولدر زنان

woman-climber-ashima-shiraish

آشیما شیرایشی؛ اولین 8C/V15 بولدر زنان را در روز 21 مارس 2016 (2 فرودین 1395) با تاپ مسیر

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری