6 دیواره کلاسیک کوهستان آلپ

6 north wall Alps

در جبهه شمالی آلپ 6 دیواره عظیم قرار دارد که سختی و درجه فنی بالایی نسبت به بخش های دیگر این کوهستان دارند.

بیشتر بخوانید
27
اشتراک‌گذاری

صعود مصنوعی یکی از تکنیک های دیواره نوردی

artificial rise

صعود مصنوعی، به معنای توانایی صعود مسیر در هر شرایط است. وقتی خسته ای، سطح سنگ خیس است، در زمستان، وقتی مسیر از نظر صعود آزاد فراتر از توان ماست و یا حتی وقتی همه شکاف ها کور شده اند.

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری

تمرین دیواره نوردی

big wall climbing6

جمعه 11 فروردین اولین برنامه تمرینی در راستای آماده شدن برای دیواره نوردی بود که بعد از دوران نقاهت آسیب دستم توانستم شرکت کنم. برنامه تمرین ما در منطقه چالیدره بیشتر روی مهارت های دیواره نوردی و صعود کرده ای متمرکز بود. در واقع هرآنچه در برنامه های مختلف یاد گرفته بودیم و مسلط شده بودیم در این برنامه گنجاده شده بود. ابزاری گذاری، ایجاد کارگاه طبیعی، حمایت نفر دوم با ابزارهای…

بیشتر بخوانید
14
اشتراک‌گذاری