ابزارگذاری و صعود دولفر در شکاف کندر اخلمد

akhlomad lay back kondor

تمرین سنگنوردی جمعه 15 اردیبهشت در روستای اخلمد، اطراف شکاف کندر (قبل از رسیدن به اخلمدپایین، فرعی سمت چپ) برگزار شد. روستای اخلمد در 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان چناران واقع در خراسان رضوی قرار دارد.

بیشتر بخوانید
11
اشتراک‌گذاری

جمعه شیرین، اخلمد منطقه کندر، صعود دولفر

dolferi-akhlamad

برنامه جمعه 23 مهر 1395 در منطقه کندر اخلمد با صعود دولفر یکی از متفاوت ترین برنامه ها برای بیشتر دوستان بود.

بیشتر بخوانید
9
اشتراک‌گذاری