هجوم به «قله های نامبر وان» ایران و حوادث کوهستان

Rush to the peaks of Iran

در هفته ای که گذشت هجوم بی اساس و بی منطق کوهنوردنماها و البته چند کوهنورد به قلل مرتفع ایران از جمله دماوند و علم کوه، باعث رخ دادن اتفاقات و حوادثی شد که بی کفایتی ارگان های مختلف در پوشش حوادث کوهستان را بیش از قبل نمایان کرد.

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری

درخواست تشکیل کمیسیون برای حوادث کوهنوردی سال 96

commission-climbing-accident

علت چهارده حادثه منجر به فوت در ورزش کوهنوردی در کمتر از سه ماه در کوه های ایران باید در قالب «کمیسون حوادث کوهنوردی» بررسی شود.

بیشتر بخوانید
3
اشتراک‌گذاری

علت حوادث کوهنوردی؛ دانش گریزی یا تنبلی حادثه دیدگان

Climbing accident

اکثر حوادث کوهنوردی در کوهستان های ایران به خاطر عوامل انسانی و عوامل وابسته به انسان رخ می دهند.

بیشتر بخوانید
7
اشتراک‌گذاری