تکنیک های بنیادین سنگنوردی (حرکت مقرون به صرفه)

climbing-techniques

تکنیک های بنیادین سنگنوردی مجموعه ای هشت قسمتی است؛ به قلم اریک جی.هورست از فعال ترین نویسندگان حوزه سنگنوردی.تکنیک بنیادین شماره 3: مقرون به صرفه حرکت کنید!

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری

تکنیک های بنیادین سنگنوردی (قانون چپ-راست)

climbing-techniques-2

تکنیک های بنیادین سنگنوردی مجموعه ای هشت قسمتی است؛ به قلم اریک جی.هورست از فعالترین نویسندگان حوزه ی سنگنوردی.تکنیک بنیادین شماره 2: صعود نردبانی (قانون چپ-راست)

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تکنیک های بنیادین سنگنوردی (پا)

climbing-techniques-leg

تکنیک های بنیادین سنگنوردی مجموعه ای هشت قسمتی است؛ به قلم اریک جی.هورست از فعالترین نویسندگان حوزه ی سنگنوردی.تکنیک بنیادین شماره 1:جاگذاری دقیق پاها  که بتواند وزن شما را تحمل کند.

بیشتر بخوانید
5
اشتراک‌گذاری
  • 1
  • 2