تمرین سنگنوردی از جنس دیدن

وقتی دستت آسیب ببیند و کتون سلوشن ذوق عکاسی را زنده کند...

جمعه 6 اسفند علارقم آسیب دستم تصمیمم بر این شد تا در تمرین سنگنوردی کنار دوستان باشم. قطعا با دیدن نیز می توان آموخت. تمرکزم بر روی صعود انفرادی هم طنابم بود.

بیشتر بخوانید
17
اشتراک‌گذاری

چگونه از برنامه تمرین سنگنوردی گزارش ارائه دهیم – اریک جی هورست

eric-j-horst-rock-climbing-practice

یکی از اصول حرفه ای بودن در هر ورزشی داشتن تمرین بر اساس برنامه منظم است. ارایه گزارش از هر برنامه تمرین سنگنوردی در بلند مدت ما را با روند پیشرفت، ضعف ها و نقاط قوت هر برنامه آشنا می کند.

بیشتر بخوانید
21
اشتراک‌گذاری

مگنوس منجر یکی از 3 سنگنورد برتر دنیا

rock-climbing-magnus-midtbo

مگنوس یکی از 3 سنگنورد برتر دنیا  به سوال ﭼﻪ ﭼﻴﺰی در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺻﻌﻮد؟ اینگونه پاسخ داد:

بیشتر بخوانید
10
اشتراک‌گذاری