ابزارگذاری و صعود دولفر در شکاف کندر اخلمد

akhlomad lay back kondor

تمرین سنگنوردی جمعه 15 اردیبهشت در روستای اخلمد، اطراف شکاف کندر (قبل از رسیدن به اخلمدپایین، فرعی سمت چپ) برگزار شد. روستای اخلمد در 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان چناران واقع در خراسان رضوی قرار دارد.

بیشتر بخوانید
11
اشتراک‌گذاری

خروج ابزار میانی – زیپ شدن مسیر

rock-climbing-zip-shodan-masir2

خروج ابزار میانی و زیپ شدن مسیر آنقدر سریع رخ می دهد که می تواند در کمتر از چند ثانیه همه را مبهوت خود کند.

بیشتر بخوانید
30
اشتراک‌گذاری

سنگنوردی – پیشکوه تربت حیدریه

rock-climbing-pishkoh2

سنگنوردی-ایستگاه شماره 1 پیشکوه تربت حیدریه، مقصد سنگنوردان مشهدی در روز جمعه 7 آبان بود.

بیشتر بخوانید
7
اشتراک‌گذاری