ابزارگذاری و صعود دولفر در شکاف کندر اخلمد

akhlomad lay back kondor

تمرین سنگنوردی جمعه 15 اردیبهشت در روستای اخلمد، اطراف شکاف کندر (قبل از رسیدن به اخلمدپایین، فرعی سمت چپ) برگزار شد. روستای اخلمد در 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان چناران واقع در خراسان رضوی قرار دارد.

بیشتر بخوانید
12
اشتراک‌گذاری

تمرین صعود مصنوعی در کتیبه هفت حوض

rock climbing katibe-7hous 5

برنامه جمعه 8 آبان در منطقه هفت حوض در ارتفاعات خلج برگزار شد. اهداف آموزشی: تمرین دیواره نوردی، صعود مصنوعی و صعود طبیعی

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

سنگنوردی با طعم اورست

rock climbing Everest5

جمعه 18 فروردین سنگنوردی با طعم اورست بود. چرا که برای بدرقه هیمالیانورد جواد نوروزی برنامه را به دو بخش تقسیم کردیم.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری