گزارش تصویری مسابقات جام جهانی بولدر 2017

the 2017 IFSC Vail Bouldering World Cup 5

گزارش تصویری مسابقات جام جهانی بولدر 2017 (the 2017 IFSC Vail Bouldering World Cup)

بیشتر بخوانید
4
اشتراک‌گذاری

مورچه دشمن ابزار سنگنوردی

Enemy ants climbing tool

مورچه دشمن ابزار سنگنوردی شناخته شد. مورچه ها با ترشح اسید فورمیک روی اسلینگ سنگنوردی، میزان تحمل بار اسلینگ ها را 50 درصد کاهش می دهند.

بیشتر بخوانید
8
اشتراک‌گذاری

مسابقات جام جهانی سنگنوردی شامونی فرانسه کنسل شد

French tournament was canceled

مسابقات جام جهانی سنگنوردی شامونی فرانسه در رشته سرعت به دلیل مشکلات مالی کنسل اعلام شد.

بیشتر بخوانید
8
اشتراک‌گذاری